Etablering, kjøp, salg, fusjon og fisjon

Etablering, kjøp, salg, fusjon og fisjon av selskap er noe mange næringsdrivende kommer i befatning med. Reglene er delvis kompliserte og det fordrer ofte mye kunnskap for å gjøre ting i tråd med regelverket.

Etablering av selskap gjør vi svært ofte, og vi utfører derfor det etableringstekniske hurtig og til gunstig pris. Vi kan også bistå med utarbeidelse av aksjonæravtaler.

Kjøp og salg av en virksomhet har vi også god erfaring med. Vi kan være den som foretar en Due Diligence og stiller kritiske spørsmål.

Selskaps og skattetekniske løsninger omkring en selskapsoverdragelse er viktig, og vi redegjør ofte om dette.

Fisjon og fusjon er prosesser som fordrer ekstra stor aktsomhet, Aktiva Revisjon AS kan bistå med dette.