Revisjon

En revisjon innebærer at vi gjennomgår og vurderer regnskapet, for deretter å avgi vår oppfatning.
En ordinær revisjonsberetning er en garantistillelse for brukerne av regnskapet om at regnskapet er i den befatning revisor sier. Viser det seg at så ikke er tilfelle, vil revisor kunne bli personlig økonomisk ansvarlig for de feil og mangler (utført av andre) som ikke ble oppdaget.
Aktiva Revisjon AS gir trygghet til regnskapsbrukerne!