Finansiering og likviditet

Finansiering og likviditet er sentralt når du skal få mest mulig avkastning i din virksomhet. Aktiva Revisjon AS kan gi en vurdering av din finansiering og komme med mulige forbedringsforslag.