Intern rapportering og måling av driften

Intern rapportering og måling av driften er viktig i de aller fleste virksomheter.
Vår målsetting er å bidra til at internrapporteringen blir enkel å lese, enkel å forstå og gir konkrete måltall som den enkelte bruker kan forholde seg til.
Ofte er mengde, tid og kvalitet et bedre måltall enn rene verdiangivelser. Brukerne er forskjellig, og målemetodene likeså.