Skatt og avgift

Offentlige skatter og avgifter er viktig, og vi følger godt med på løpende endringer. Skatter og avgifter er ofte reelle kostnader som fordrer aktsomhet og planlegging. Føler du at din virksomhet ikke er godt nok forberedt, ikke nøl med å ta kontakt.

Vi kan mye om; skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.
Dersom skattespørsmålene er ekstra krevende, blir våre svar foretatt i samråd med dyktige advokater.