Lovpålagt revisjon

Lovpålagt revisjon har vi i Norge for de selskap som har mer enn 5 millioner i omsetning og eller som har en balansesum på mer enn 20 millioner (I tillegg er det en rekke unntak omkring bransjer, eierstrukturer og antall ansatte).

Aktiva Revisjon AS reviderer i tråd med God Revisjonsskikk, og tilstreber stadig å forbedre egne rutiner omkring kvalitet og effektivitet.

Aktiva Revisjon AS ønsker å være et kvalitetsstempel for sine kunder.