Selskapslovgivningen

Selskapslovgivningen krever erklæringer fra revisor. Aktiva Revisjon AS vil derfor stå beredt til å bekrefte innbetalt kapital ved etablering av foretak og andre kapital endringer. Revisors erklæringer vil også være påkrevet i forbindelse med; avvikling, fisjon og fusjon av foretak.

Ta kontakt med Aktiva Revisjon AS om du trenger hjelp til noe av dette.